Kursi Intensiv i Anglishtes në Ferizaj

Click here to edit subtitle

Blogu kryesor

One Step Ahead - Education (OSA - EC)

OSA - EC është qendër edukative, ndryshe nga të tjerat dhe staf të rinj dhe profesional.

OSE - EC organizon kurse të ndryshme në gjuhë të huja dhe fusha tjera, trajnime , seminare, workshope etj,

view:  full / summary

Ja pse duhet te i mesoje gjuhet e huaja

Posted by OSA EC on February 28, 2014 at 4:15 PM Comments comments (40)

Familjet janë të ndërgjegjësuara sa i përket lidhjes së drejtpërdrejtë të një edukimi të mirë me mësimin e gjuhëve të huaja. Metodat e mësimit të gjuhës së huaj te fëmijët ndryshojnë nga metodat e të rriturve.

Fëmijët mund të përdorin aftësitë intuitive dhe imituese. Në metod...

Read Full Post »

Njezet udhezime per studentet gjate provimeve

Posted by OSA EC on February 27, 2014 at 10:30 AM Comments comments (0)

Falënderimi i plotë i takon Allahut të Lartësuar, ndërsa përshëndetjet e përzemërta qofshin mbi Pejgamberin, alejhi selam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij.

 

Studenti/nxënësi musliman bëson në Allahun, kur ballafaqohet me sprovime a testime të kësaj bote dhe kërkon Ndihmën ...

Read Full Post »

Ja cilat jane 10 kombet me te arsimuara ne bote

Posted by OSA EC on February 27, 2014 at 10:20 AM Comments comments (0)

Mes viteve 2010 dhe 2013, përqindja e të rriturve me diplomë kolegji në Shtetet e Bashkuara mbeti i pandryshuar në 42%. Që nga viti 2000, në vendet e zhvilluara, përqindja e të diplomuarve është rritur ngadalë. Në të njëjtën kohë, vendi vazhdon të qëndrojë prapa vendeve të zhvilluara në aftësitë për të lexuar ...

Read Full Post »

Kursi - Probleme te Vecanta ne Pervetesimin e Gjuhes Angleze

Posted by OSA EC on February 26, 2014 at 3:05 PM Comments comments (0)

 

Ku kurs një mujor shërben veç për atë nxënës dhe student që kanë një bazë të njohurive të gjuhës angleze , por që hasin në disa probleme të veçanta të gramatikes së bazike të gjuhës angleze.

Ky ...

Read Full Post »

Kurse

Posted by OSA EC on February 26, 2014 at 9:25 AM Comments comments (0)

- Gjuhë Angleze Niveli I, II dhe III 

- Gjuhë Angleze - Probleme të veçanta në përvetësimin e gjuhës angleze 

- Gjuhë Shqipe

- Art

- Matematikë 

- Kimi 

etj 

Punishte - Workshop

Posted by OSA EC on February 26, 2014 at 9:25 AM Comments comments (0)

- Objektivi im në jetë

- Kultura e debatit

Trajnimet

Posted by OSA EC on February 26, 2014 at 9:25 AM Comments comments (0)

-  Si të shkruajmë një CV dhe Si të sillemi në një intervistë pune ?

- Si të shkruajmë një projekt-propozim ?

- Si të shkruajmë një ese ? 

- Si të bëjmë një prezantim oral ?

 


Rss_feed