Kursi Intensiv i Anglishtes në Ferizaj

Click here to edit subtitle

Blogu kryesor

Trajnimet

Posted by OSA EC on February 26, 2014 at 9:25 AM

-  Si të shkruajmë një CV dhe Si të sillemi në një intervistë pune ?

- Si të shkruajmë një projekt-propozim ?

- Si të shkruajmë një ese ? 

- Si të bëjmë një prezantim oral ?

 

Categories: Trajnime

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments