Kursi Intensiv i Anglishtes në Ferizaj

Click here to edit subtitle

Blogu kryesor

Ja pse duhet te i mesoje gjuhet e huaja

Posted by OSA EC on February 28, 2014 at 4:15 PM

Familjet janë të ndërgjegjësuara sa i përket lidhjes së drejtpërdrejtë të një edukimi të mirë me mësimin e gjuhëve të huaja. Metodat e mësimit të gjuhës së huaj te fëmijët ndryshojnë nga metodat e të rriturve.

Fëmijët mund të përdorin aftësitë intuitive dhe imituese. Në metodat e mësimit të gjuhës së huaj te fëmijët janë të rëndësishme materialet zanore dhe vizuale. Mësimi i gjuhës ndihmon në zhvillimin e aftësive komunikuese të fëmijës dhe në depozitimin e njohurive.

Njohuritë e marra në moshë të vogël janë më jetëgjata dhe mund të mbahen mend për gjithë jetën. Në trurin e personave që flasin më shumë se një gjuhë krijohen më shumë rrjeta nervore dhe çdo gjë që e vë në punë trurin mundëson një zhvillim më të mirë të tij. Fëmijët që mësojnë gjuhë të huaj që në moshë të vogël janë më me fat se të tjerët, por mund ta harrojnë atë nëse nuk e përsërisin.

Prandaj është e nevojshme praktika e gjuhës së huaj me familjen, leximi i librave të përshtatshëm për moshën e fëmijës dhe shoqërimi me nxënës të huaj. Në të njëjtën kohë, fëmijët që mësojnë një gjuhë mund të mësojnë shumë lehtë një gjuhë të dytë të huaj. Mësimi i një gjuhe të huaj është shumë i rëndësishëm për çdo person, ajo duhet për të ndjekur zhvillimet e fundit dhe aktualitetin. Krahas kësaj, gjuha e huaj mundëson dhe zhvillimin e tolerancës ndërkulturore.

Categories: Artikuj

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

40 Comments

Reply JamosHix
10:31 AM on July 10, 2021 
Thanks a lot. Lots of forum posts.
http://4mitable.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topessayse
rvicescloud.com/paper/04-homework-help-research-paper-top.html
http://householdsavingsusa.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d
=topessaywritingbase.com/thesis/19-thesis-help-online-best-essay.
html
http://dollonsale.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topessay
ssites.com/essay/929-essay-writing-aid-for-students.html
http://filmographs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essayhe
lp-usa.com/dissertation/99-dissertation-coaching-top-ranked-essay
-services.html
http://olympiad.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ouressays.
com/dissertation/689-dissertation-data-analysis-top-writing.html
http://bellfoods.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bestessay
scloud.com/essay/188-online-essay-writer-greatest-essay.html
http://it.lvwp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topessaywri
tinglist.com/essay/88-college-essay-writer-best-writing.html
https://thi3.webs.com/apps/guestbook/
Reply JamosHix
1:32 AM on July 11, 2021 
You've made your point.
http://cluvers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=discountede
ssays.com/dissertation/86-dissertation-defense-notes-top-ranked-e
ssay.html
http://moxy1.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=bestessaysclo
ud.com/writing/301-switching-service-excellent-writing-services.h
tml
http://starscoach.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=discount
edessays.com/essay/437-essay-on-service-to-humanity-excellent.htm
l
http://usmia.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaypromaste
r.com/paper/658-order-papers-online-top-rated.html
http://tleemanagement.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=disc
ountedessays.com/paper/222-order-paper-online-top-essay.html
http://sharedhearts-dfw.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=es
saypromaster.com/paper/845-termo-paper-writer-wanted-top-rated.ht
ml
http://calientecasinosresorts.net/__media__/js/netsoltrademark.ph
p?d=topessaywritinglist.com/editing/62-correction-of-my-attachmen
t-top.html
https://gurdeepkumarfriends.webs.com/apps/guestbook/